Условия за ползване

Използвайки този сайт вие автоматично се съгласявате
със следните правила и условия за ползване.
Ако не сте съгласни с описаното по-долу , моля да не ползвате и посещавате този сайт.

 • Сайтът по никакъв начин не гарантира съдържанието на медийните пордукти.
 • Сайтът не е в състояние и няма възможност да проследява всеки медиен продукт и неговите издания за незаконно съдържание на порнография, расизъм, авторски права и други.
 • Рискът свързан с използването на услугите или съдържанието се поема изцяло от потребителя.
 • Предоставяните услуги по никакъв начин не прехвърлят и не позволяват упражняването от ползващите сайта или от трети лица на каквито и да е права на интелектуална собственост върху медийните продукти и техните елементи.
 • Сайтът не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.
 • Сайтът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
 • Сайтът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие ползването на този сайт.
 • Потребителите/Посетителите са отговорни за файловете и респективно съдържанието, което те качват.
 • Този сайт просто предлага услугата за качване на файлове и съдържание.
 • При оплаквания за интелектуална собственост материалите се премахват от сайта.
 • Сайтът няма комерсиална цел.
 • Сайтът се ползва като обществено достъпна библиотека.
 • Всичко качено се ползва с учебна/образователна цел.

 

От Библиотекаря ..

e-Book Библиотека